REFERENCE

Prebijam se skozi zelo težko življenjsko obdobje (ločitev) in kar težko si predstavljam, kako bi se zmogel boriti za hčerki brez Sarine podpore in motivacije, da sledim svojemu cilju. Ko sem začel delati na sebi in svoji osebnostni rasti, se je moja komunikacija s hčerkama začela izboljševati. Ne glede na to, kako težek dan sem imel za sabo, sem imel po coaching seansi polne baterije, bil sem kar malo evforičen in po drugi strani pomirjen. Iz še tako negativnega čustvenega stanja me je Sara znala dvigniti in motivirati. Pomaga mi, da najdem lastne vire za doseganje cilja, voljo, vztrajnost in pogum, da lahko nadaljujem. Ničesar seveda ne more narediti namesto mene. Sara me ni obsojala, pač pa opolnomočila in predvsem verjela vame, tudi takrat, ko sam nisem in bi kar obupal. Ves čas pa sem si želel biti predvsem dober oče in zgled svojima hčerkama. S Saro sem se naučil bolje komunicirati z njima, pa tudi z institucijami, s katerimi smo se hočeš nočeš srečevali v naši zapleteni družinski situaciji. Vesel in ponosen sem, da mi vse to uspeva v dobro otrok in da svoje življenje počasi spet sestavljam.

  


Matej